ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินขอนแแก่น ให้บุคคลยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ #มาแล้วครับ...ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 69 มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป... ประกาศกรมการขนส่งทางบก ขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรใขเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่่เป็นสนามสอบในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ศูนย์สอบขอนแก่น

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทควม

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image