ปลัด มท.เยี่ยมชมกิจกรรมความสุขสร้างได้ด้วยใจอาสา วัด ประชา รัฐ จังหวัดขอนแก่น

*** วันนี้ (31 ก.ค. 65) ที่ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยะเกษตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทยความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงมีพระอายุครบ 70 พรรษา

*** จากผลการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครื่อข่ายขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากรับชมผลการดำเนินโครงการผ่านวิดิทัศน์ โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้บบรยายถึงความสำคัญของโครงการรวมไปถึงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการจากนั้นได้มอบเมล็ดพันธุ์ให้กับนายอำเภอ 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่นเพื่อนำไปขยายผลและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

*** จากนั้นทำพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาพุทธะอารยะเกษตรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชณวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในบ่อ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้จุดต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอผลสำเร็จของประชาชนที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนพื้นที่อื่นๆต่อยอดเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวเช่นการเลี้ยงหอยเชอรี่พันธุ์สีทอง การเลี้ยงไข่ไก่พันธุ์ดีเป็นต้น

*** นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้อำนวยการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 500,000 บาทให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาเนื้อที่ 10 ไร่ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นาโมเดล โดยใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นฐานการพัฒนาส่งต่อให้พื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารป้อนโรงครัวทำอาหารถวายพระสงฆ์ นิสิตนักศึกษานอกจากนี้ภายในศูนย์เรียนรู้ยังมีฐานการเรียนรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของวัดประชาชนและรัฐบาลให้ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ตามแนวคิดความสุขสร้างได้ด้วยใจอาสาวัด ประชา รัฐสร้างสุข วิถีพุทธอารยเกษตร


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น