งานประเพณีออกพรรษา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งานประเพณีออกพรรษา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น โดยเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ และอำเภออุบลรัตน์ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวเป็นประจำทุกปีที่วัดพระพุทธบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย บูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จังหวัดขอนแก่น โดยเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ และอำเภออุบลรัตน์ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวเป็นประจำทุกปีที่วัดพระพุทธบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย บูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในวันออกพรรษา กิจกรรมในงานประกอบด้วย นมัสการองค์พระเจ้าใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท พระภิกษุสามเณรเดินลงมาจากยอดเขาวัดพระบาทภูพานคำตามบันได 1,049 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาต พุทธศาสนิกชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและจตุปัจจัย และขบวนแห่รถนางฟ้า เทวดา พระอินทร์ พระพรหม ไปยังวัดพระบาทภูพานคำ
2. ไต้ประทีปโคมไฟและวิถีชีวิตอีสาน ในช่วงเทศกาลออกพรรษา จังหวัดขอนแก่นโดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดงานประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟและวิถีชีวิตอีสาน ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม ของทุกปี ณ บริเวณบึงแก่นนคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันดีงามของวิถีชีวิต คนอีสาน กิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วย จัดพิธีทางศาสนา ออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง จัดแสดงนิทรรศการของเก่าน่าสะสม พระเครื่อง ประกวดและโชว์บอนไซ จัดแสดงวรรณกรรมเรื่อง"สินไซ" มหกรรมอาหารของดีเมืองขอนแก่น ประกวดขบวนแห่ประทีปโคมไฟ ประกวดฮ้านประทีป ประกวดสรภัญญะ การแสดงวัฒนธรรม 5 ภาค จัดประกวดนกกรงหัวจุก การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การแข่ง X-Game การประกวดกวนข้าวทิพย์ การแสดงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนต่าง ๆ การแสดงคนตรีพื้นเมือง และการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar