งานประเพณีเข้าพรรษา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งานประเพณีเข้าพรรษา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษาที่วัดพระธาตุพระอารามหลวง วัดหนองแวงพระอารามหลวง และวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เป็นประจำทุกปี และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่มีจิตศรัทรา
จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษาที่วัดพระธาตุพระอารามหลวง วัดหนองแวงพระอารามหลวง และวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เป็นประจำทุกปี และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่มีจิตศรัทรา การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในวันเข้าพรรษา เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาชนและประชาชนได้นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดี มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้มิติทางศาสนา กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และอธิษฐานปวารณาเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar