ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์

ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์
ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์คือพฤติกรรมการข่มขู่ทำร้ายในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด หรือความสัมพันธ์แบบอื่นๆในครอบครัว ซึ่งคนๆหนึ่งอยู่ในสถานะที่มีอำนาจเหนืออีกคนหนึ่งและทำให้เกิดความกลัว  มีชื่อเรียกหลายอย่างเช่น ความรุนแรงในความสัมพันธ์ ความรุนแรงในครอบครัว หรือความรุนแรงของคู่รัก

ความรุนแรงแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ  ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างสามีและภรรยา หรือแฟนหญิงกับชาย  ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก หรือผู้ใหญ่กับพ่อแม่ที่แก่ชรา  หรือระหว่างคนในครอบครังขยาย เช่น ป้า ลุง หรือ ปู่ย่าตายาย หรือระหว่างคนที่อยู่ด้วยกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ

เรามักเรียกความรุนแรงนี้ว่า เป็นแบบแผนเชิงบังคับข่มขู่ และ ควบคุม บางทีก็เรียกผู้ทำร้ายว่า “ผู้กระทำความรุนแรง”

ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ไม่ได้ยุติลงเสมอไปเมื่อความสัมพันธ์นั้นสิ้นสุดลง มันอาจเกิดขึ้นกับคนที่เคยเป็นคู่รักกันก็ได้

ผู้ทำร้ายใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจและการควบคุม เช่น:

การทำร้ายร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น การบีบคอ  การทุบตี การผลัก และการขู่ว่าจะทำอันตราย

การกระทำรุนแรงทางเพศ  การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ หรือบังคับให้บุคคลอื่นกระทำเรื่องเพศที่เขาไม่เต็มใจทำ

การทำร้ายจิตใจ ด่าว่า ดูถูกเหยียดหยาม ปฏิบัติอย่างไม่ให้ความเคารพ

การทำให้โดดเดี่ยวจนไม่ได้รับความช่วยเหลือ  แยกตัวออกจากครอบครัว และชุมชน  หรือการใช้ครอบครัวและชุมชนเพื่อทำให้อับอาย  นี่อาจรวมถึงการส่งข้อความหรือโพสต์ในเฟสบุ๊ค

การตามดูหรือติดตาม ‘ทุกความเคลื่อนไหว’ รวมทั้งการติดตามบนอินเตอร์เน็ท  ผ่านโซเชียลมีเดีย  ใช้อุปกรณ์ติดตาม GPS เป็นต้น

การทำร้ายจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น การตำหนิคนที่ถูกทำร้ายว่าเป็นต้นเหตุให้ผู้ทำร้ายมีพฤติกรรมเช่นนั้น  การว่าผู้ถูกทำร้ายว่าพวกเขามีปัญหาทางจิตหรือเป็นโรคจิตชนิดกระวนกระวายใจมากเกินไป  การบิดเบื่อนความจริงโดยจงใจ   การเคลื่อนย้ายของใช้ส่วนตัวหรือเฟอร์นิเจอร์แล้วปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ  และการปฏิเสธว่ามีพฤติกรรมการทำร้าย

การทำร้ายทางการเงิน เช่น การไม่ให้ค่าใช้จ่ายเพื่อกินอยู่ หรือ ‘เงินสำหรับแม่บ้าน’  การห้ามไม่ให้ทำงาน  การให้ข้อมูลเท็จแก่ระบบให้เงินเลี้ยงดูบุตร   การข่มขู่บังคับให้เซ็นเอกสารกฎหมายและกฎหมายการเงินที่ทำให้อีกคนเป็นหนี้  การใช้อำนาจบังคับเอาเงินจากอีกคนหนึ่ง

การห้ามไม่ให้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อหรือความศรัทธา หรือการบังคับให้อีกฝ่ายมีความศรัทธาหรือความเชื่อซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของเขา

การทำร้ายหรือขู่จะทำร้ายคนรัก รวมถึงเด็ก

การทำร้ายหรือขู่จะทำร้ายสัตว์เลี้ยง

การทำร้ายทางกฎหมาย เช่นการใช้ประโยชน์จากระบบกฎหมายครอบครัวเพื่อทำให้อับอาย ทำให้หมดแรง ทำเพื่อเอาเปรียบหรือทำให้อีกฝ่ายหมดศักดิ์ศรี

ผู้ทำร้ายสามารถแสดงความควบคุมได้หลายแบบซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละความสัมพันธ์     ในบางความสัมพันธ์  การไม่ให้ยาที่ใช้เป็นประจำก็เป็นการควบคุมรูปแบบหนึ่ง พฤติกรรมที่เป็นการบังคับข่มขู่ เช่น การขู่ฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายตัวเองเมื่ออีกฝ่ายพยายามจะบอกเลิก ก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการควบคุมด้วย  ในสถานการณ์ที่ผู้หญิงที่มีความพิการต้องพึ่งพาอีกคนหนึ่งให้ช่วยเหลือหรือดูแล  การเลิกดูแลหรือการใช้การดูแลนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมเป็นการใช้อำนาจที่ยอมรับไม่ได้   การแทรกแซงเรื่องการเลี้ยงดูบุตร โดยการห้ามกล่อมเด็กทารกหรือห้ามให้นมแม่กับเด็กทารกก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ด้วย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar