ข้าวโพดข้าวเหนียว

ข้าวโพด เป็นพืชพวกหญ้า นิยมปลูกแพร่หลายในประเทศไทยและต่างประเทศ คนไทยรู้จักรับประทานข้าวโพดในรูปของฝักสด ต้มหรือเผา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดมีลำต้นแข็งแรงและตั้งตรงคล้ายต้นอ้อย ความสูงของลำต้นแตกต่างกันไปตามพันธุ์อาจสูงตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตร ไปจนถึง ๖ เมตร ลำต้นเป็นปล้องๆ อาจมีตั้งแต่ ๘-๒๐ ปล้อง ช่อดอกตัวเมียซึ่งจะเจริญเป็นฝักข้าวโพดเกิดที่ข้อประมาณกลาง ๆ ต้น ต้นหนึ่งอาจมีหลายฝักก็ได้ สำหรับช่อดอกตัวผู้นั้น อยู่ตรงส่วนยอดของลำต้น เนื่องจากมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกันอยู่ในต้นเดียวกัน ข้าวโพดจึงเป็นพืชที่ผสมข้ามตามธรรมชาติ กล่าวคือ ละอองเกสรตัวผู้จากต้น หนึ่งจะปลิวไปผสมกับดอกตัวเมียของต้นอื่นเป็นส่วนมาก การปลูกข้าวโพดทำได้ง่าย เนื่องจากข้าวโพดขึ้นได้ดีเกือบทุกท้องที่ที่มีความชื้นเพียงพอ ในแถบร้อน แถบอบอุ่น และแม้แต่แถบหนาวก็ปลูกข้าวโพดได้ ที่ดินเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด เพราะระบายน้ำได้ดี ก่อนปลูกควรเตรียมดินให้ดี การปลูกใช้เมล็ดปลูก โดยหยอดเมล็ดลงไปในหลุมๆ ละ ประมาณ ๒-๓ เมล็ด ระยะระหว่างหลุมห่างกันประมาณ ๕๐ เซนติเมตร และควรเป็นแถวห่างกันประมาณ ๑ เมตร

ข้าวโพด บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านหนองบัว โดยปลูกข้าวโพด แทนการทำนา และนิยมปลูกข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียว มีรสชาดหอมหวาน อร่อย ไม่เหมือนที่ใด จนมีชื่อเสียงระดับประเทศ สามารถสร้างรายได้ ให้แก่ชาวบ้านหนองบัวเป็นอย่างมาก

ความโดดเด่น

1. ใช้เป็นคำขวัญของอำเภอบ้านฝาง เนื่องจากเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สร้างอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองได้ จนเป็นเอกลักษณ์/สัญญลักษณ์ความโดดเด่นของอำเภอ ( คำขวัญอำเภอบ้านฝาง .....ถิ่นกำเหนิดพันธ์ไม้ฝาง บึงสวางแหล่งพักผ่อน ออนซอนหินช้างสี ของดีข้าวโพดหวาน  สืบสานวัฒนธรรม ผู้นำประชาคุ้ม.....)

2. เป็นสินค้าการเกษตรที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวตำบลหนองบัว เป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน รายได้ต่อครอบครัว ปีละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar