ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น