วัดทุ่งเศรษฐี

วัดทุ่งเศรษฐี วัดชื่อดังอีกแห่งของจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ตำบลพระลับ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างอยู่บนความเชื่อว่าเป็นประตูหรือตัวเชื่อมระหว่างสามโลกคือโลกบาดาล โลกมนุษย์ และสวรรค์ กับศิลปะร่วมสมัยต่างๆที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรมทั้งในตัววิหารหลัก ซึ่งจะไดพบรูปปั้นท้าวจตุโลกบาลในรูปแบบที่ไม่เคยเจอที่อื่น สวนองค์ปฐมซึ่งแฝงคติธรรมเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารและเมืองนรกแสดงโทษของผู้ที่ผิดศีลห้า


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar