สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นเตือนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์เลี้ยง (โค กระบือ) ในช่วงฤดูฝน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
20230919d1acca0096e35dbaca811051bb3ef11e085743.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag