ประกาศ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566

ประกาศ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566

สามารถนำส่งประวัติผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 (หลังใหม่) ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2566.pdf |
แบบกรอกประวัติ ประจำปี 2566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag