คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิ สภา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของ อบจ. และ อปท.ทุกระดับ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิ สภา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของ อบจ. และ อปท.ทุกระดับ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

*** วันนี้ (3 ธ.ค. 64) ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ประชุมและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลภาพการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

*** พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของ อบจ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้นำเสนอข้อมูลการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นอย่างครบถ้วน ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา คือการมาติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของ อบจ. และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ สำหรับข้อมูลที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อบจ. ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ได้เห็นความก้าวหน้าการใช้งบประมาณของ อบจ. กว่า 2 พันล้านบาท ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อใช้ดูแลประชาชน และพัฒนาโครงการที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น อุทยานธรณีวิทยา และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่จะทำให้น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ ทั้งยังมีอีกหลายโครงการของ อบจ. ที่คิดว่าจะทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน

*** “ขอเป็นกำลังใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์หลังโควิด-19 จะเริ่มก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการใช้ชีวิตที่เรียกว่า new normal จะเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยการทำงานของภาคราชการจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น” ที่จะช่วยดูแลผู้ประสบปัญหายากจน กว่า 1,000 ครอบครัว ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่จะทำให้สามารถยกระดับความเหลื่อมล้ำของผู้ที่ยากจนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับการทำมาหากินต่อไป

*** อีกสิ่งหนึ่งที่ยินดีมากกับความกล้าหาญของ อบจ.ขอนแก่น คือ การจะรับโอน รพ.สต.ทั้ง 248 แห่ง ทั้งจังหวัดขอนแก่น มาอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดในเรื่องนี้ เพราะจะยิ่งทำให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างใกล้ชิด การใช้มาตรการในการป้องกัน การดูแลรักษาต่างๆ ถ้าทำได้สำเร็จจะทำให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :