จังหวัดขอนแก่น เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ข้าวนาปี ช่วยเกษตรกรให้เก็บเกี่ยวข้าวได้ทันฤดูกาล

จังหวัดขอนแก่น เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ข้าวนาปี ช่วยเกษตรกรให้เก็บเกี่ยวข้าวได้ทันฤดูกาล

*** วันนี้ (11 พ.ย. 64) ที่ บริเวณลำห้วยอีตื๋อ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง นายพีระพงษ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่การเกษตร ภายหลังจากที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้ง เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวของเกษตรกร หลังจากที่ก่อนหน้านี้ น้ำในลำน้ำพอง ได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง

*** ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณลำห้วยอีตื๋อ บ้านบึงเป่ง ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ภายหลังจากที่เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลดน้อยลง เพื่อเป็นการลดผลกระทบในบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ซึ่งขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ ได้ปรับลดการระบายน้ำผ่านลำน้ำพอง ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำพอง มีระดับต่ำกว่าตลิ่ง แต่ยังคงมีน้ำที่ท่วมขังอยู่ตามพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นข้าวนาปีที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้ว โดยได้ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่นาข้าว เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเกี่ยวข้าวได้ทันตามเวลา ลดผลกระทบจากการเน่าเสียของข้าว ซึ่งขณะนี้ ยังมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมใน 2 ตำบล คือ ตำบลน้ำพอง จำนวนประมาณ 500 ไร่ และตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

*** ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ได้ขึ้นถึงจุดสูงสุด ขณะนี้น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมีปริมาณลดลง และได้มีการควบคุมการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรทางตอนใต้ของเขื่อน ซึ่งน้ำจะไหลมาตามลำน้ำพอง ในการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลท่ากระเสริม เป็นพื้นที่ซึ่งในสถานการณ์ปกติหากมีน้ำหลากมีมวลน้ำมากที่อำเภอน้ำพอง ต.ท่ากระเสริมก็จะได้รับผลกระทบ หากไม่ได้มีการทำแนวป้องกันไว้จะทำให้เกิดน้ำท่วมประมาณ 20,000 ไร่ แต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงทำให้ปีนี้มีนาข้าวที่ได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร่ การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐในการสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ที่ปลูกข้าวและกำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวที่จะเก็บเกี่ยว จึงได้มาทำการสูบน้ำออกจากนาของพี่น้องประชาชน เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวข้าวที่กำลังสุกนี้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

*** “ โดยภาพรวมน้ำของจังหวัดขอนแก่นเริ่มที่จะกลับเข้าสู่สภาวะลดลงเป็นลำดับ และ จากการประมาณการน้ำเข้าและน้ำออก คาดว่าระดับน้ำจะลดลงไปอยู่ที่ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ คือเต็มความจุอ่าง 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งในขณะนี้น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำอยู่ที่ประมาณกว่า 2,700 ล้านลูกบาศก์เมตร”


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :