ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ |


คะแนนโหวต :