ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar