เรือนจำกลางขอนแก่น จัดพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ในโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เรือนจำกลางขอนแก่น จัดพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ในโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
*** วันนี้ (15 พ.ค. 67) ที่เรือนจำกลางขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีรับมอบพันธุ์กล้าไม้ ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
*** กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ก้าวพลาดได้มีโอกาสบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และบริการสังคม อันจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ ต่อการใช้ชีวิตของประชาชน และเป็นการให้โอกาสผู้ก้าวพลาด ได้มีโอกาส ชดเชยความผิด ที่ตนเองได้กระทำให้กับสังคม 
*** โดยมีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย ผู้ต้องขังของเรือนจำกลางขอนแก่น ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เรือนจำอำเภอพล ผู้ถูกคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติ เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 โดยจะดำเนินกิจกรรมตลอดปี 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar