ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"


ไฟล์เอกสารประกอบ
CamScanner 20-07-2566 16.07.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag