ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่หนึ่งในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetnigs)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่หนึ่งในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetnigs) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag