คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565

คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 รางวัลที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลๆ ละ 25,000 บาท ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag