จ.ขอนแก่น ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ภูผาม่าน

*** วันนี้ (6 ธ.ค. 64) ที่ หอประชุมโรงเรียนภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับประชาชนผู้ยากจน ยากไร้ในพื้นที่อำเภอภูผาม่าน จำนวน 200 ผืน และได้อัญเชิญกระแสความห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวกับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

*** พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ฝากความห่วงใยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ให้ครบ 100% เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชน ขอให้ประชาชนหมั่นดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการก่อไฟผิง สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายและการก่อไฟสำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งอาจมีลมกระโชกแรง เกิดสะเก็ดไฟไหม้ลุกลาม จนเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

*** นายมงคล ภักดีสุวรรณ์ นายอำเภอภูผาม่าน กล่าวว่า อำเภอภูผาม่าน เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ 109 กม. มี 5 ตำบล 42 หมู่บ้าน ประชากร 7147 ครัวเรือน จำนวน 23,018 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม สภาพพื้นที่ทั่วไป 2 ใน 3 เป็นเขตภูเขาและป่าไม้ เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

*** ด้วยสภาพพื้นที่เป็นเขตภูเขาและป่าไม้ ทำให้ในฤดูหนาวของทุกปีในพื้นที่อำเภอภูผาม่าน จะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าทุกอำเภอในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยปีนี้ประชาชนเริ่มได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็น ซึ่งอำเภอภูผาม่านได้มอบให้กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวและความต้องการเครื่องกันหนาวเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่ามีราษฎรได้รับผลกระทบและต้องการเครื่องกันหนาวรวมทั้งสิ้น 1,277 ราย จึงได้รายงานให้จังหวัดขอนแก่นได้ทราบแล้ว รวมทั้งได้สั่งการให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบแล้ว

*** ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานต่างมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรด้วยดีตลอดมา


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :