สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดงาน Food and Agro tech 2021 และงาน Sport and Health expo 2021

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดงาน Food and Agro tech 2021 และงาน Sport and Health expo 2021

*** วันนี้ (15 พ.ย. 64) ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น (KICE) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันเปิดงาน Food and Agro tech 2021 และงาน Sport and Health expo 2021

*** ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE) ภายในงานประกอบด้วยงาน โดยงาน Food and Agro tech 2021 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 จัดงานภายใต้แนวคิด "เกษตรยั่งยืน อาหารปลอดภัย ด้วยนวัตกรรม" ภายในงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) โซนนิทรรศการ ด้านอาหารและการเกษตร มีการนำ ผลงานวิจัย สินค้าและบริการจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ U2T โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ : มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุดรธานี นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์จากสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ที่ไปส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นำมาแสดงในงานส่วนที่ 2)โซนแสดง สินค้าและบริการด้านอาหารและการเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึง เทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหารมาจำหน่าย โดยมีผู้ประกอบการและพื้นที่จำหน่ายกว่า 150 บูท ส่วนที่ 3) โซนกิจกรรมการจับคู่เจรจาการค้า(Business Matching) และการอบรม สัมมนาหลายหัวข้อ เช่น ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสวนาวิชาการ เรื่อง "คำตอบอยู่ที่ใด: การพัฒนาอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน" เสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สินค้าเกษตรและการแปรรูปเพื่อการส่งออก" เสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภาครัฐกับการสนับสนุนสินค้าชุมชน สู่เวทีโลก" และนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทำอาหาร ในหัวข้อ "การยกระดับอาหารฟื้นบ้านสู่อาหารสุดพรีมียม ด้วย "ศิลปะการตกแต่งอาหาร" การแสดงดนตรี การแข่งขันทำอาหารชิงเงินรางวัล ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด และ งาน Sport and Health expo 2021 ภายในงานประกอบด้วย

ส่วนที่ 1.โซนที่เป็นนิทรรศการด้านสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ความเป็นเลิศคณะแพทย์นำเทคโนโลยีการรักษามะเร็งท่อน้ำดีมาแสดง คลินิกการดูแลสุขภาพและความงามจากคณะเภสัชกรรม การให้บริการด้านกายภาพบำบัด การตรวจสุขภาพจากคณะเทคนิคการแพทย์ การให้บริการแพทย์แผนไทยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่วนที่ 2.โซนที่เป็นพื้นที่ขายสินค้าและบริการด้านสุขภาพ กว่า 100 บูท โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ทุกคนต้องซื้อต้องใช้เพื่อป้องกันโควิด ก็จะนำมาลดราคาในช่วงงานด้วย รวมไปถึงกัญชง-กัญชาที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ววิสาหกิจต่างๆก็นำมาจำหน่ายภายในงานด้วยและมีบริการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกก็คิดราคาพิเศษในช่วงตลอดระยะเวลางานด้วย ส่วนที่ 3 จะเป็นกิจกรรมบนเวทีกลาง การอบรม สัมมนา มีการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ Workshop การออกกำลังกายที่ถึกต้อง รวมถึงพื้นที่สำหรับเจรจาธุรกิจ (Businessmatching)


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :