ขอนแก่น จัดงาน Air Rail and Logistic Expo 2021 แสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมการบิน ระบบรางและระบบโลจิสติกส์ ของเมืองขอนแก่น และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น จัดงาน Air Rail and Logistic Expo 2021 แสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมการบิน ระบบรางและระบบโลจิสติกส์ ของเมืองขอนแก่น และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*** ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น, สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย, สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,ประธานชมรมผู้ค้ารถยนต์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันเปิดงาน Air Rail and Logistic Expo 2021 และงาน Motor Show 2021@ Khonkaen ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

*** ทั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมการบิน ระบบรางและระบบโลจิสติกส์ ของเมืองขอนแก่น และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทย, เมียนมาร์, ลาว, กัมพูชา ,เวียดนาม, และจีนตอนใต้ โดยเฉพาะเมืองหลักตามเส้นทาง EWEC ( East-West Economic Corridor ) และเมืองตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือใต้ ( North -South Econimuc Corridor : NSEC ) ซึ่งจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางตามเส้นทาง โดยรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการด้านอากาศยาน,ระบบราง และโลจิสติกส์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และสถาบันอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนที่ 2 โซนแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านอากาศยาน ระบบราง และโลจิสติกส์ กว่า 100 บูธ รวมไปถึงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ส่วนที่ 3 การจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) และการอบรม สัมมนา ในหลายหัวข้อ


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :