ขอนแก่น เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นาข้าวช่วยชาวนาในพื้นที่ ต.พระลับ ให้เกี่ยวข้าวได้ทันเวลา

ขอนแก่น เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นาข้าวช่วยชาวนาในพื้นที่ ต.พระลับ ให้เกี่ยวข้าวได้ทันเวลา

*** วันนี้ (12 พ.ย. 64) ที่ ประตูระบายน้ำ D10 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ของสำนักงานชลประทานที่ 7 ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถสูบน้ำออกได้ประมาณ 5 หมื่น ลบ.ม./วัน และการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ที่มาร่วมเสริมปฏิบัติการเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร โดยเพาะพื้นที่ข้าวนาปีของเกษตรกรที่อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่พื้นที่นาข้าวถูกน้ำท่วมสูงจนรถเกี่ยวข้าวไม่สามารถเข้าไปได้ ซึ่งเป็นผลมาจากน้ำในลำน้ำชีที่ไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง และได้รับฟังสภาพปัญหา อุปสรรคและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

*** ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในขณะนี้ ว่า เทศบาลตำบลพระลับ โดยนายกเทศมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณในเชิงป้องกัน สนับสนุนการทำงานของสำนักงานชลประทาน และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ที่ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำในช่วงเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา เป็นการปกป้องพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะที่นาในพื้นที่เกือบ 8,000 ไร่ ซึ่งโดยเฉลี่ยบริเวณนี้ปลูกข้าวได้ 900 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นมูลค่ากว่า 50.4 ล้านบาท แต่การลงทุนในการป้องกันของเทศบาลนั้น ใช้วงเงินงบประมาณไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 4 ของยอดความเสียหายรวมหากเกิดความเสียหาย ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นได้มีการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชน โดยการสนับสนุนของสำนักงานชลประทาน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ที่สนับสนุนเครื่องจักรกลมาสูบน้ำ ทำให้สามารถป้องกันบริเวณนี้ได้เป็นพื้นที่ 8,000 ไร่ แต่เนื่องจากมีฝนตกหนักมา 2 ระลอก ทำให้น้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำประมาณ 2000 ไร่ จึงต้องเร่งสูบน้ำเพื่อดึงน้ำออกจากน้ำค้างทุ่ง หากสูบน้ำต่อไปอีกประมาณ 7 วัน คาดว่าจะลดปริมาณน้ำที่ค้างทุ่งได้ประมาณ 50 เซนติเมตร และรถเกี่ยวข้าวจะสามารถเข้าไปเกี่ยวข้าวได้ และพื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่ที่มีน้ำค้างทุ่งนั้น หากเกิดความเสียหายจะมีมูลค่าความเสียหายที่ประมาณ 12.6 ล้านบาท และหลังจากนี้พี่น้องชาวตำบลพระลับยังสามารถทำนาปรังต่อได้อีกด้วย

*** ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ มีการระบายน้ำลงลำน้ำพอง ได้ลดระดับการระบายน้ำเป็น 24 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากน้ำที่ไหลเข้าทางตอนเหนือของเขื่อนมีปริมาณน้ำที่น้อยลง คาดการณ์ว่าภายในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้เขื่อนอุบลรัตน์จะมีน้ำกักเก็บอยู่ที่ระดับร้อยละ 100 ของความจุ ซึ่งวันนี้ยังมีการเก็บน้ำอยู่ที่ร้อยละ 112 แต่การระบายไปเรื่อยๆนั้น จะทำให้เกิดความมีเสถียรภาพของเขื่อนมากขึ้น โดยภาพรวมน้ำที่อยู่รอบนอกพนังกั้นน้ำนี้ ยังคงสูงกว่าด้านในประมาณ 3 เมตร ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดที่สำคัญ เนื่องจากหากน้ำจุดนี้เข้าไปได้ จะไหลย้อนกลับเข้าไปยังเศรษฐกิจของขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :