ผู้ว่า ฯ ขอนแก่น เป็นประธานการบรรพชาบวชสามเณร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ

ผู้ว่า ฯ ขอนแก่น เป็นประธานการบรรพชาบวชสามเณร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ

*** วันนี้ (15 ต.ค. 64) ที่ วัดโพธิ์ทอง บ้านกงกลาง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี บรรพชาบวชสามเณร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ สร้างความมั่นคงทางด้านการบำรุงการศึกษาและการปกครองท้องที่ รายเด็กชายรพีพัฒน์ ชัยศักดิ์หาญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอหนองเรือเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระยาดของไวรัสโควิด -19

*** ทั้งนี้ อำเภอหนองเรือ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ สร้างความมั่นคงทางด้านการบำรุงการศึกษาและการปกครองท้องที่ รายเด็กชายรพีพัฒน์ ชัยศักดิ์หาญ บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากการออกตรวจท้องที่ของที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ ทราบว่า มีฐานะยากจน บิดา มารดาไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง อาศัยปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของบุคคลอื่น ประกอบอาชีพรับจ้างตัดอ้อย ไม่มีหลักแหล่ง เรร่อนไปตามสภาพการรับจ้าง ทำให้ต้องพาลูกเร่ร่อนไปด้วย

*** นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ เปิดเผยว่า อำเภอหนองเรือ พิจารณาเห็นว่า เพื่ออนาคตของเด็กชาว อำเภอหนองเรือ รายนี้ หากได้รับการศึกษาคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงวิถีชีวิตใหม่ได้อย่างมั่นคง ราบรื่น และต้องพยุงครอบครัวช่วยเหลือบิดา มารดา ได้ในอนาคต เพื่อสังคมที่ดีไม่ทอดทิ้ง ขยายผลต่อยอดโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม จึงแนะนำให้เด็กบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียน ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :