จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 108 ปี

จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 108 ปี

*** วันนี้ (26 ก.พ. 67) ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำสหกรณ์ ร่วมพิธี

*** ด้วยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ และในปีนี้
สหกรณ์ไทย ครบรอบ 108 ปี ทั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะและปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์"พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และจะสนองปณิธาน ในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดังคำขวัญ ที่ว่า “108 สหกรณ์ไทย สร้างสรรค์ เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar