จังหวัดขอนแก่น ออกให้บริการหน่วยแพทย์ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอชนบท

จังหวัดขอนแก่น ออกให้บริการหน่วยแพทย์ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอชนบท 
*** วันนี้ (23 ก.พ. 67) ที่โรงเรียนบ้านโนนข่า หมู่ที่ 10 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
*** การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพ การตรวจรักษาและป้องกันโรค การฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่นราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลชนบท สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนบท และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง คัดกรองมะเร็งเต้านม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ให้ความรู้ด้านสุขภาพ คัดกรองภาวะสุขภาพจิต และให้คำปรึกษาออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านและส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาโรงพยาบาลระดับสูง
*** พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  โดยมีหน่วยราชการต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกให้บริการ เพื่อให้บริการและรับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมการให้บริการของส่วนราชการ เช่น การมอบทุนการศึกษา การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การแจกจ่ายกล้าไม้ การมอบโฉนดที่ดิน สปก. การมอบพันธุ์ปลา การบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านการเกษตร การให้บริการเสริมสวยตัดผมชายหญิง การแนะนำการประกอบอาชีพ การรับสมัครงาน การรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ การให้คำปรึกษาด้านกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและประชาชน
*** นอกจากนี้ หน่วยงานปศุสัตว์ ได้ออกให้บริการการทำหัตถการทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยง ให้คำแนะนำและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ ได้แก่ โค กระบือและสัตว์ปีก เป็นต้น และยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ OTOP ของพื้นที่อีกด้วย โดยมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar