รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปาฐกถาพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นให้ทุกส่วนสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเมืองพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมเศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปาฐกถาพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นให้ทุกส่วนสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเมืองพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมเศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่

*** วันนี้ (21 ก.พ. 67) ที่ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่: Mobilizing New Isan for the Future of Thailand มี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

*** นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า ภาคอีสานเป็นยุทธศาสตร์สำคัญทางการค้าที่เชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพด้านการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาค มีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงด้านการค้าเข้าด้วยกัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน และมั่นใจว่าเราสามารถเจริญเติบโตได้มากกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว พัฒนาเมืองรองให้เมืองท่องเที่ยวได้ก็จะเสริมความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีแหล่งเงินทุน ทำให้ประชาชนมีโอกาสสร้างกิจการและมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งภาคอีสานมีข้อได้เปรียบหลายด้าน

*** การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอีสานให้เจริญแบบยั่งยืนด้วยการพัฒนาแนวใหม่ หรือ New Isan มุ่งให้มหาวิทยาลัยทำงานผ่านกลไกเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและอาสาสมัคร และภาคประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar