จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
*** วันนี้ (17 ก.พ. 67)  ที่ เวทีลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วง จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักกักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
***  ทั้งนี้ นายไกรสร กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถวายความเคารพ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายธูปเทียนแพ และกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายราชสดุดี 
***  จากนั้น ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงเฉลิมพระเกียรติ ประธานในพิธีกล่าวนำทรงพระเจริญ 3 ครั้ง  และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นอันเสร็จพิธี
 ***   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสละเวลาความสุขส่วนพระองค์ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงมุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นจำนวนมาก พร้อมรับพระบรมราโชบาย มาสนองพระเดชพระคุณในด้านต่างๆ นับเป็นการดูแลสอดส่องพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่ง ทั้งยังทรงมีพระเมตตาคุณ โปรดเกล้ารับสถานศึกษา สมาคม มูลนิธิจำนวนมากไว้ในพระราชูปถัมภ์ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการ ไม่ทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยแม้พระวรกายมีอาการเจ็บป่วยก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพี่น้องประชาชนของพระองค์ท่าน อีกทั้งยังพระราชทานแนวพระราชดำริแก่องค์กรต่างๆ ได้น้อมนำไปขับเคลื่อนก่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนคนไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar