สว.พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งหาแนวทางการพัฒนาการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ณ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้แก่ พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่สาม พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล สมาชิกวุฒิสภา พลเอก อาชาไนย ศรีสุข สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์วุฒิสภา เดินทางไปยังสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อพบประพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบันโดยมีนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นายกสมาคมสื่อมวลชนขอนแก่นให้การต้อนรับ


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar