คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและติดตามประเด็นปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

*** วันนี้ (21 ก.ย. 65) ที่ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา (หัวหน้าคณะ) นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในพื้นที่

*** พลโทจเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะ กล่าวว่า ในการลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนของสมาชิกวุฒิสภา ที่โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ตำบลศรีบุญเรือง ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งเคยเดินทางมาเมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อติดตามประเด็นปัญหาพื้นที่ถูกน้ำท่วม โดยน้ำจากชัยภูมิ ไหลมาขอนแก่นและไปต่อยังจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในปีนี้น้ำที่ท่วมเป็นน้ำจากฝนธรรมชาติ และมีสถานการณ์น้ำท่วมของอำเภอชนบท จึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาจากปีที่แล้ว ทั้งเรื่องของถนนและตลิ่งที่ถูกน้ำเซาะ และเรื่องคันกั้นน้ำที่ชำรุดเสียหาย

*** จากการชี้แจงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น และสำนักงานชลประทานจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่ามีความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้มีการสอบถามแนวทางการแก้ปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในระยะสั้นนั้นมีแนวคันกั้นน้ำที่ยังมีจุดให้น้ำล้นเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งปัญหานี้ก็ได้มีการหารือกัน ในสองประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก การทำแนวคันกั้นน้ำ ซึ่งเป็นโครงการของกรมเจ้าท่า ซึ่งมีการเสนอแผนงานไว้ในปีที่แล้ว ใช้งบประมาณ 37 - 40 ล้าน งบประมาณปี 2566 ไม่ได้รับการพิจารณา จึงจะเสนอใช้งบประมาณปี 2567 ต่อไป ทางกรมเจ้าท่าได้นำแผนมาแสดงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ประเด็นที่สอง การทำถนนตามแนวคันกั้นน้ำ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ที่แต่เดิมเป็นเพียงคันกั้นน้ำ และทำเป็นถนนชั่วคราวให้พี่น้องประชาชนใช้สัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แต่ขณะนี้มีการใช้งานมากขึ้น ซึ่งโครงการชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการแล้ว และรอเพียงให้น้ำที่ท่วมลดระดับลงจะสามารถดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างถาวรต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :