ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ |


คะแนนโหวต :