ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นประกวดราคาจีดซื้อทองคำเพื่อเป็นรางวัลฉลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นประกวดราคาจีดซื้อทองคำเพื่อเป็นรางวัลฉลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar